Totalna Biologia zmienia postrzeganie choroby

Choroba to najlepsze co nas mogło spotkać?

Według koncepcji Totalnej Biologii choroba jest idealnym rozwiązaniem mózgu, aby utrzymać nas przy życiu. Jest ona efektem silnych przeżyć i urazów, które zostały wyparte z naszej świadomości. Kiedy mózg już nie może poradzić sobie z emocjami, „spycha” je na poziom fizyczny, by móc odzyskać utracony spokój i równowagę. Emocje osiadają wtedy w ciele, powodując konkretne choroby.

Na poziomie fizycznym manifestuje się cała energia emocji, którą nasz organizm, po wyparciu ze świadomości, musi jakoś zagospodarować. Totalna Biologia uznaje chorobę za sposób przystosowania się organizmu do istniejących warunków.

Totalna Biologia jest eksperymentalną dziedziną nauki. Nazwę jako pierwszy wprowadził Claude Sabbah, który przez kilkadziesiąt lat, wykorzystując różne dziedziny wiedzy: medycynę, psychiatrię, biologię, psychologię, medycynę niekonwencjonalną, próbował odpowiedzieć na pytania: Kiedy pojawia się choroba? Dlaczego jednych atakuje, a innych nie? Dlaczego ta sama dolegliwość w jednym wypadku daje się łatwo wyleczyć, a w innym jest śmiertelna?

Emocje i mózg

Claude Sabbah przebadał kilkuset pacjentów, śledził ich stan po wyleczeniu przez kilkanaście lat i doszedł do wniosku, że funkcjonowanie naszego organizmu jest ściśle powiązane z systemem emocjonalnym oraz silnymi impulsami, których doświadczamy. Gdy doznajemy emocjonalnego wstrząsu, w naszym mózgu tworzy się pewnego rodzaju „zwarcie”, którego konsekwencje mogą być zarówno fizyczne, jak i uczuciowe. Gdy pojawia się choroba, lekarz najczęściej przepisuje środki farmakologiczne, które łagodzą objawy, nie docierają jednak do źródła dolegliwości, które jest zakorzenione w psychice. Claude Sabbah skupił się w swoich badaniach właśnie na emocjach i ich wpływie na mózg.

Z punktu widzenia mózgu automatycznego (podświadomość), zawiadującego rozładowaniem energii i konfliktów, samo zdarzenie nie jest istotne – o wiele ważniejsze jest to, jakie uczucia w nas obudziło i jaki zostawiły po sobie ślad. Przywracanie zdrowia podczas pracy tą metodą polega na analizie naszej emocjonalnej historii i odnalezieniu punktów krytycznych, które mogą być przyczyną problemów. Odkryte i uświadomione są znów w naszym zasięgu i możemy z nimi pracować.

Choroba jako sposób mózgu na rozwiązanie konfliktu

W tym systemie mamy opisaną szczegółową mapę emocji i traum zwanych „konfliktami” (np. konflikt utraty terytorium, konflikt lęku przed śmiercią, konflikt gniazda, konflikt spadku poczucia wartości towarzyszący konkretnej sytuacji). Okazuje się, że określone emocje wywołują konkretne choroby w odpowiednich narządach.

Nagromadzona złość manifestuje się w woreczku żółciowym. Wątroba z kolei symbolizuje ciągłe poczucie braku, lęk, że coś utracimy. Układ pokarmowy, a zwłaszcza żołądek, to niemożność „strawienia” czegoś lub kogoś. Problemy skórne, np. trądzik różowaty, łuszczyca, egzema, zawsze są związane z konfliktem rozłąki – często sięgającym korzeniami do dzieciństwa, kiedy np. w rodzinie pojawiło się kolejne dziecko, więc starsze „poszło w odstawkę”.

Ciało jest mapą tego, co się zdarzyło w naszym życiu, ale też w życiu naszej najbliższej rodziny. Bardzo często powtarzamy losy naszych przodków, np. w linii kobiet. Dlatego warto się przyjrzeć, kim byli dziadkowie, na co chorowali. Choroby tzw. genetyczne, krążące po rodzinie, to właśnie wspólny „program” przodków, który warto zatrzymać, by nie przekazywać ich dalej.

Są już dostępne dwie pierwsze książki w języku polskim przybliżające koncepcję Totalnej Biologii:

PROGRAMY RODZINNE TWOICH CHORÓB Tom 1, Gerard Athias.

Francuski lekarz opowiada w niej własną historię i przemianę swojego zdrowia oraz sposobu leczenia pacjentów. Opierając się na Totalnej Biologii udało mu się wyleczyć z własnych chorób oraz pomóc tysiącom pacjentów.

Darmowy rozdział z książki dostępny na stronie Wydawnictwa Virgo:

virgobooks.pl

PROGRAMY RODZINNE TWOICH CHORÓB Tom 2Gerard Athias.

To kontynuacja Tomu 1, która przeprowadza nas na kolejny poziom rozumienia Totalnej Biologii, czyli zależności między naszym umysłem i emocjami a biologicznymi odpowiedziami organizmu. Autor omawia liczne przypadki pacjentów z najróżniejszymi dolegliwościami, na ich przykładach dowiadujemy się jak nasz organizm reaguje na sekrety rodowe, sytuacje rodzinne, nagłe stresy i…symbole. Okazuje się, że jesteśmy nie tylko „zwykłym” organizmem biologicznym, lecz dodatkowo takim, który „rozumuje” w kategoriach symbolicznych i często owe symbole biologizuje w postaci choroby. Do takich symboli należą m.in. słowa, które potrafią być potężnymi kluczami otwierającymi drogę do zdrowia. Dzięki tej książce poznamy powiązanie między nazwami zawodów i chorób, imionami i "słowami kluczami" i dowiemy się w jak zadziwiający sposób ów symbolizm przekłada się na nasze choroby. Wszystko omówione zostanie na przykładach najpowszechniejszych przypadłości. Każdy kto chciałby zacząć stosować Totalną Biologię znajdzie tu dla siebie wiele drogowskazów. Książka dostępna w Wydawnictwie Virgo.