KUP BILET na koncert Mirabai Ceiba

MIRABAI CEIBA with BOGDAN DJUKIC "SACRED CHANTS CONCERT"(english below)

BILETY od 99 zł: www.eventim.pl

 

  • 9 MAJA 2017 (wtorek), WROCŁAW, SALA IMPART

Wejście od 18.30, koncert o 19.30

KUP BILET PRZEZ INTERNET: KLIKNIJ TUTAJ

KUP BILET W SALONIE SPRZEDAŻY EVENTIM (m.in. salony EMPIK):

ZOBACZ LISTĘ PUNKTÓW KLIKNIJ TUTAJ

 

  • 10 MAJA 2017 (środa), WARSZAWA, TEATR PALLADIUM

Wejście od 18.30, koncert o 19.30

KUP BILET PRZEZ INTERNET (EVENTIM): KLIKNIJ TUTAJ

KUP BILET PRZEZ INTERNET (PALLADIUM): KLIKNIJ TUTAJ

KUP BILET W SALONIE SPRZEDAŻY EVENTIM (m.in. salony EMPIK):

ZOBACZ LISTĘ PUNKTÓW EVENTIMU KLIKNIJ TUTAJ

BILETY MOŻNA TEŻ KUPIĆ W KASIE TEATRU PALLADIUM

codziennie w godz. 12.00 - 19.00, tel. 22 827 70 49

.............................................................................................................

Informacje: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


MIRABAI CEIBA with BOGDAN DJUKIC "SACRED CHANTS CONCERT"

TICKETS from 23 Euro: www.eventim.pl

 

MAY 9th, WROCŁAW, IMPART venue

Door open: 6.30 pm., concert at 7.30 pm.

BUY TICKET ONLINE


MAY 10th, WARSAW, TEATR PALLADIUM

Door open: 6.30 pm., concert at 7.30 pm.

BUY TICKET ONLINE

............................

More info: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

..................................................................................................................

REGULAMIN UCZESTNICTWA W IMPREZIE

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin ("Regulamin") zawiera ogólne warunki uczestnictwa w imprezie organizowanej przez Yagoda Team. ("Organizator").

2.Zakres obowiązków Organizatora, odwołanie i zmiana programu imprezy

2.1 Do obowiązków Organizatora imprezy należy zapewnienie posiadaczowi ważnego biletu wstępu na teren imprezy na jaką opiewa bilet w celu uczestnictwa w tej imprezie oraz zapewnienie zaplecza organizacyjnego imprezy i jej niezakłóconego przebiegu.

2.2 Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego ouprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługują, uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

2.3 Organizator ma prawo zmienić datę, miejsce oraz program imprezy z ważnych przyczyn, tj. ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się imprezy, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca występ wykonawcy oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub koniecznością zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestników przebiegu imprezy. W takich okolicznościach, w przypadku zmiany daty, miejsca (z wyjątkiem zmiany miejsca w ramach tej samej miejscowości) lub zmiany wykonawcy supportującego, posiadacz biletu będzie miał prawo do zwrotu biletu przed rozpoczęciem imprezy za zwrotem kwoty, na jaką bilet opiewa.

2.4 W przypadku, gdy posiadaczowi biletu przysługuje prawo do jego zwrotu za zwrotem sumy na jaką bilet opiewa, posiadacz biletu powinien zwrócić się z wnioskiem o zwrot w miejscu, w którym bilet został zakupiony, bez zbędnej zwłoki po powzięciu informacji o odwołaniu koncertu, a w przypadku zmiany daty, miejsca lub programu zgodnie z pkt. 2.3 powyżej, przed rozpoczęciem imprezy. W każdym wypadku cena biletu zostanie zwrócona, jeżeli wniosek o zwrot kwoty, na jaką opiewa bilet zostanie złożony nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od pierwotnej daty imprezy.

3.Bezpieczeństwo imprezy

3.1 Organizator zastrzega sobie prawo do tego, co następuje:

(a) Odmówić wstępu posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.

(b) W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby posiadacz biletu opuścił teren imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

(c) Odmówić wstępu na teren imprezy posiadaczom biletów, u których stwierdzono posiadanie broni, noszących buty o metalowych zakończeniach oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie.

(d) W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwo zamienić jego miejsce siedzące/stojące na inne. Posiadaczowi biletu zwrócona zostanie wówczas różnica w kwocie, na jaką opiewa bilet. Będzie on miał również prawo do rezygnacji z udziału w imprezie za zwrotem odpowiednio całości lub części kwoty, na jaką opiewa bilet.

3.2 Wnoszenie na teren imprezy i korzystanie w trakcie imprezy z aparatów fotograficznych, kamer lub innych urządzeń audio-video jest zabronione. Organizator zapewnia możliwość złożenia wymienionego sprzętu w depozycie za opłatą w wysokości 50 zł.

3.3 Zabronione jest również wnoszenie na teren imprezy i korzystanie w trakcie imprezy z wskaźników laserowych, napojów alkoholowych oraz środków odurzających.

4. Postanowienia dodatkowe

4.1 Uczestnik może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

4.2 Oficjalne programy i gadżety będą sprzedawane wy łącznie na terenie imprezy.

4.3 Zakupiony bilet należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na koncert, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa. Upoważnia to do otrzymania jedynie zwrotu całości lub części kwoty wydrukowanej na bilecie, w zależności od tego czy zgodę cofnięto przed wejściem na koncert, czy w jego trakcie.

4.4 Bilet nie może być używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub loteriach) czy do jakichkolwiek innych celów handlowych.

4.5 Odsprzedaż lub próba odsprzedaży w cenie wyższej, niż wydrukowana lub użycie w nieautoryzowanej promocji, unieważnia bilet bez zwrotu należności poniesionych z tytułu jego zakupu.

4.6 Bilet jest ważny tylko z kuponem kontrolnym i upoważnia do jednorazowego wejścia na teren imprezy.

Prana poleca

PORTRAITS IN FAITH:

Anna Halprin

THE MIND UNLEASHED:

Wpływ negatywnych emocji na nasze ciało i zdrowie